DIRECTEUR-BESTUURDER

Sector:
Zorgmanagement
Specialisatie:
Directeur
Standplaats:
Purmerend, Noord-Holland
Niveau:
WO
Ervaring:
Ervaren
Aanstelling:
Tijdelijk dienstverband
Dienstverband:
Fulltime
Plaatsingsdatum:
20-04-2017

De afgelopen jaren is het aantal dak- en thuislozen in de regio Waterland flink gegroeid. We zien ook dat de persoonlijke problematiek van dak- en thuisloze inwoners gecompliceerder is geworden. Psychiatrie, verslaving, schulden of verstoorde relaties spelen daarin regelmatig een rol.

Vaste arrangementen zijn niet langer leidend. Centraal staat de dak- of thuisloze inwoner, die tijdelijk ondersteuning nodig heeft. De context en de eigen kracht van het sociale netwerk bepalen welke ondersteuning passend is. Hierbij past een vorm van werken die flexibel is en zich verhoudt tot die context.

Het Algemeen Opvangcentrum Purmerend verricht zijn werk in het totale veld van mensen die om diverse redenen begeleiding nodig hebben en bij wie als gevolg van hun complexe problematiek sprake kan zijn van verward gedrag. Dit vraagt een open oog voor de eigen (on)mogelijkheden en die van andere partners in het werkgebied, waaronder de gemeente. Verbinden en gebruik maken van elkaars kwaliteiten zijn kernbegrippen.

Voor deze organisatie zoeken wij per direct een:

Directeur/bestuurder

fulltime, 36 uur per week

Stichting AOP

Stichting Algemeen Opvangcentrum Purmerend is de instelling die voor de hele regio Waterland zorgt voor de tijdelijke opvang van dak- en thuislozen. Ruim dertig jaar geleden begonnen als vrijwilligersorganisatie voor de tijdelijke huisvesting van vrouwen, is de stichting gegroeid tot een professionele en betrokken organisatie voor alle dak- en thuislozen die opvang nodig hebben. De organisatie doet dit door:

 • Nachtopvang;
 • 24 uurs opvang met ambulante begeleiding;
 • Opvang zwerfjongeren met ambulante begeleiding;
 • Tweede kans beleid na huisuitzetting;
 • Kamers met kansen (18-25 jaar) inclusief tienermoeders;
 • Sociaal logement.

De organisatie bestaat uit 30 medewerkers (20 fte).

De functie

Als directeur-bestuurder zorg je ervoor dat het AOP invulling geeft aan de kerntaak van de organisatie binnen de geschetste context. Uitgangspunt is hierbij altijd de behoefte en mogelijkheden van de dak- en thuisloze inwoner. Je hebt daarom een groot waarnemingsvermogen en toont primaire betrokkenheid bij het lot van de mensen die bij het AOP aankloppen. Verder ben je een verbinder, zowel intern als naar de andere partijen in het werkveld.

Je stelt de medewerkers in staat om passend bij de behoefte en mogelijkheden van de dak- en thuisloze inwoner te handelen. Je legt in het verlengde van de opdracht verantwoording af aan de Raad van Toezicht van de stichting, hebt een academisch werk- en denkniveau en minimaal vijf jaar integrale managementervaring in een complex krachtenveld. Aantoonbare affiniteit met maatschappelijke opvang en dienstverlening en (informele) zorg is van groot belang. Je bent een creatieve en flexibele persoonlijkheid, hebt overzicht, en kunt vernieuwingen realiseren. Je bent een natuurlijke netwerker die soepel schakelt in het gemeentelijke én bestuurlijke veld. Je bent tevens dé ambassadeur van de stichting.

Voor de Raad van Toezicht ben je een waardevolle sparringpartner die op een open en transparante wijze communiceert. Je bent verder een stevige, toegankelijke manager die kan delegeren en in verbinding doorpakken. Daarnaast ben je financieel sterk en heb je een goed oog voor de bedrijfsvoering. Dit alles in verhouding tot een context gedreven, kleinschalige organisatie met de bijbehorende dynamiek.

Taken en resultaatgebieden

De directeur-bestuurder heeft de volgende taken en resultaatgebieden:

 • Goede zorg/duurzame hulp bieden aan dak- en thuislozen in de regio;
 • Versterken van de eigen kracht van de ondersteuning vragende inwoner en van zijn sociale netwerk;
 • (In)direct leiding geven aan de medewerkers van de stichting;
 • Contacten onderhouden met externe partijen;
 • Zorgen voor een goede in- en externe communicatie;
 • Periodiek en incidenteel informeren van en overleggen met de opdrachtgever, de gemeente Purmerend;
 • Eindverantwoordelijkheid voor het organisatiebeleid en de bedrijfsvoering;
 • Integrale eindverantwoordelijkheid voor het financiële beleid;
 • Zorg dragen voor het adequaat informeren van de Raad van Toezicht en voor medezeggenschap volgens de richtlijnen van de governancecode.

Kerncompetenties

 • Empathisch vermogen;
 • Omgevingsbewust;
 • Resultaatgericht;
 • Initiatiefrijk;
 • Denkt in mogelijkheden i.p.v. belemmeringen;
 • Stuurt op interne en externe samenwerking.

De directeur is een leider die goed kan schakelen in een veranderende omgeving:

 • Betrokkenheid;
 • Waarnemingsvermogen (o.a. van patronen);
 • Flexibiliteit;
 • Helikopterview;
 • Netwerkkwaliteiten;
 • Bestuurlijke en politieke sensitiviteit;
 • Visie;
 • Leiderschap;
 • Is innovatief en inventief;
 • Kan risico’s goed inschatten.

Vereisten

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Ervaring in de wereld van de zorg en/of maatschappelijke opvang en dienstverlening of anderszins aantoonbare affiniteit hiermee;
 • Bestuurlijke ervaring en/of ervaring als eindverantwoordelijk directeur;
 • Aantoonbare kennis van managementtechnieken, governance, organisatie-, personeels-, financieel- en kwaliteitsbeleid.

Procedure

Ben je na het lezen enthousiast geworden om Waterlanders in zwaar weer te helpen en ben jij de ideale kandidaat voor deze functie? Stuur dan een korte motivatiebrief en CV naar de heer R. Gans: rgans@consilior.nl, o.v.v. Stichting AOP. Telefonisch kunnen vragen worden gesteld aan de voorzitter van de Raad van Toezicht, de heer B. Wiedemeijer, op het nummer 06-58084203.

Het salaris wordt ingeschaald conform de CAO W&MD 2016 – 2017 in schaal 12. Er wordt in eerste instantie een jaarcontract aangeboden. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. Er dient voor uitoefening van de functie een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te worden aangevraagd.

Reacties zijn welkom tot en met 10 mei 2017. De selectiegesprekken staan gepland op 17 mei 2017. Voor meer informatie kan je kijken op http://www.opvangcentrumpurmerend.nl.

Geïnteresseerd in deze vacature?

Reageer direct Bewaar deze vacature