Lid Raad van Toezicht Zorg, Kwaliteit en Veiligheid

Sector:
Zorgmanagement
Specialisatie:
Lid Raad van Toezicht
Standplaats:
Oudewater, Utrecht
Niveau:
WO
Ervaring:
Ervaren
Aanstelling:
Vaste aanstelling
Dienstverband:
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum:
05-12-2018

De Raad van Toezicht

De RvT is het orgaan dat toezicht houdt op, en werkgever is van de directeur-bestuurder. Tevens toetst hij de besluitvorming conform het kader dat is vastgelegd in de statuten en het regelement RvT en RvB. Daarnaast kan de RvT als klankbord functioneren voor de bestuurder. Het is de kunst van een goede Raad om te schakelen en balanceren tussen afstand en nabijheid; toezichthouden en klankbord zijn; persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie; stevig positie nemen en toegankelijk zijn. De onderwerpen waarop de Raad toezicht houdt zijn o.a.:

 • het woon- en leefklimaat cq. de kwaliteit van leven van de cliënt;
 • de cyclus van planning en control van de begroting;
 • de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de strategie;
 • de organisatie en haar prestaties;
 • het werkklimaat en de ontwikkelingsmogelijkheden binnen de organisatie;
 • het functioneren van de bestuurder;
 • de relatie met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie;
 • de statutair voorgeschreven taken.

De Raad komt minimaal 6 keer per jaar bij elkaar. De leden zijn complementair, zowel op inhoud als stijl; ze benaderen elkaar op positief kritische wijze en leveren een collectieve bijdrage.

Het profiel

Bij De Wulverhorst horen toezichthouders die verbindend, warm en betrokken zijn en open en transparant communiceren. Voor dit profiel zoeken wij kandidaten die

 • inzicht hebben in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit van de zorg stellen aan een organisatie als De Wulverhorst;
 • aantoonbare expertise en ervaring hebben met betrekking tot de aspecten zorg, kwaliteit en veiligheid op strategisch en bestuurlijk niveau;
 • beschikken over relevante en actuele kennis met betrekking tot zorginhoudelijke ontwikkelingen in de verpleegzorg en affiniteit hebben met zorgprocessen;
 • de resultaten en de ontwikkelingen van zorg- en dienstverlening kritisch volgen;
 • beschikken over de algemene competenties van toezichthouders;
 • zich betrokken voelen bij het maatschappelijk domein in het algemeen en de verpleegzorg in het bijzonder;
 • het vermogen hebben om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • in staat zijn om op inspirerende en kritische wijze inhoud te geven aan de functie;
 • verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling hebben.

Vanzelfsprekend kan er geen sprake zijn van inhoudelijke en/of persoonlijke belangenverstrengeling.

Aanbod en sollicitatieprocedure

De vergoeding voor deze nevenfunctie is gebaseerd op 30% van de WNT norm en bedraagt ongeveer € 3.000,- per jaar. De eerste gespreksronde vindt 14 december 2018 in de middag plaats .

Neem voor meer vragen contact op met Ad van der Kreek, voorzitter van de Raad van Toezicht, tel: 06-22244220 of Joyce Jacobs, Bestuurder, tel: 06-12627225.

Heeft u belangstelling voor deze vacature, mail dan z.s.m. uw reactie naar het secretariaat Raad van Bestuur: sollicitatie@wulverhorst.nl.

Link naar vacature: klik hier

Geïnteresseerd in deze vacature?

Reageer direct Bewaar deze vacature

<