Manager HRM

Sector:
Zorgmanagement
Specialisatie:
HR manager
Standplaats:
Woudenberg, Heel Nederland
Niveau:
WO
Ervaring:
Ervaren
Aanstelling:
Vaste aanstelling
Dienstverband:
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum:
06-12-2018

Manager HRM

Een resultaatgerichte verbinder met een groot conceptueel vermogen, die op ondernemende wijze zorgt dat Evean een onderscheidende werkgever wordt.

Aanleiding vacature / situatieschets

Directe aanleiding voor de vacature is de gewenste structurele invulling van de positie van Manager HRM die momenteel door een  interim functionaris wordt vervuld. De functie heet binnen Evean Manager Mens en Arbeid (M&A).

Evean biedt zorg en ondersteuning in een groot deel van Noord-Holland, te weten in de kop van Noord-Holland, Zaanstreek/Waterland en Amsterdam en is actief op verschillende terreinen in de vorm van:

  • Verpleging en verzorging, eerstelijns verblijf en geriatrische Revalidatiezorg;
  • Thuiszorg, wijkverpleging en medisch specialistische Verpleging Thuis;
  • Thuisbegeleiding;
  • Dagbesteding;
  • Nacht- en waakzorg en
  • Verzorgd wonen.

Bijna 3000 fte werkt op 21 locaties om aan bijna 30.000 cliënten per jaar zorg en ondersteuning te bieden.

Evean zit in een transitiefase waarin onder andere nadrukkelijk de samenwerking met andere partijen wordt gezocht met andere partijen, met name binnen de regio.

De vacante functie

De manager M&A ontvangt hiërarchisch leiding van de directie en is lid van het managementteam. Hij/zij geeft leiding aan de afdeling M&A. De kern van de functie is het zijn van voortrekker in de veranderingsprocessen die Evean naar een “next level” moeten gaan brengen én het vertalen van de Evean-strategie en - uitvoeringsconcepten naar concreet HR-beleid. Hij/zij is inspirator en motivator van het management en geeft in woord en daad uitwerking en uitvoering aan het HRM-beleid dat daarbij past. Dat betekent dat van de manager M&A en van de adviseurs en opleidingsfunctionarissen waar hij leiding aan geeft, wordt verwacht dat zij zowel mede inhoud geven aan het transitieproces als het naar de operatie en processen concretiseren van de betekenis van de transitie in termen van processen, gedrag en cultuur. Daarbij zijn de visie en kernwaarden richtinggevend.

Van ondersteunende afdelingen wordt verwacht dat de toegevoegde waarde van hun denken en handelen voor het primaire proces en dus voor de cliënt centraal staat.

De manager M&A geeft vanzelfsprekend leiding aan de afdeling M&A, waarbij zorg wordt gedragen voor het ondersteunen van de interne organisatieonderdelen vanuit de eigen expertise en het adviseren van de directie vanuit de eigen expertise over beleidsthema’s. De manager M&A is mede verantwoordelijk voor (het bevorderen van) de effectiviteit en efficiency van de organisatie als geheel en de kwaliteit van medewerkers, processen en diensten.

Managers, teams en medewerkers geven het HR beleid in de praktijk handen en voeten. M&A ondersteunt hen en adviseert vanuit hun specifieke expertrol bij complexe vraagstukken. De afdeling M&A bestaat uit ca 25 FTE. De verschillende disciplines zijn georganiseerd in teams, zoals opleiding en ontwikkeling, verzuim en advies. 

Solliciteren en procedure

Voor uitgebreide informatie over de wijze van solliciteren verwijzen wij u eveneens naar het uitgebreide functieprofiel; www.crowngillmore.nl.

Geïnteresseerd in deze vacature?

Reageer direct Bewaar deze vacature

<