Strategisch HR adviseur / Hoofd P&O

Sector:
Zorgmanagement
Specialisatie:
HR manager
Standplaats:
Haarlem, Drenthe
Niveau:
HBO
Ervaring:
Senior
Aanstelling:
Tijdelijk dienstverband
Dienstverband:
Parttime
Plaatsingsdatum:
20-04-2017

Functie

Het betreft een nieuwe functie. De functie is gericht op strategische beleidsontwikkeling en op het leiderschap van adviseurs die uitvoering geven aan dit het beleid. De aanstellingsomvang is 32 uur per week.

Organisatie

SHDH is dé vraagbaak als het gaat om wonen, welzijn en gezondheid voor ouderen in de gemeenten Haarlem, Bloemendaal, Zandvoort, Heemstede en omgeving. We werken vanuit woonzorgcentra en dagcentra en bieden ook hulp bij de mensen thuis. Dat doen we met zo’n 1.450 medewerkers en 600 vrijwilligers. Samen zorgen we ervoor dat onze cliënten zich thuis voelen en prettig wonen, of dat nu thuis is of in een locatie van SHDH. SHDH voert fusiegesprekken met Amie, te Zandvoort. Deze gesprekken bevinden zich in een gevorderd stadium.

Functieomschrijving

De functie kent een drieledige taakstelling:

(1) Actualiseren en structureren van het strategisch en operationeel HR-beleid voor de organisatie als geheel en bevordering van uniforme invoering hiervan: personeelsbeleid, rechtspositionele regelingen, algemene beleidsrichtlijnen, formatie, scholing en arbeidsmarktproblematiek. De functionaris geeft mede vorm aan de lerende organisatie, met aandacht voor taakvolwassenheid, elkaar feedback geven en intervisie.
(2) Adviseren van de Raad van Bestuur en directeuren bij complexe situaties ten behoeve van de tactische en operationele vraagstukken.
(3) Leiding geven aan de HR-adviseurs en hen begeleiden naar een meer vraaggerichte dienstverlening.

Profiel

De kandidaat die wij zoeken:

  • Is enthousiast, inspirerend en resultaatgericht.
  • Heeft bij voorkeur ruime ervaring in de (ouderen) zorg.
  • Is gedreven om de noodzakelijke vernieuwingen en prestatieverbeteringen met draagvlak te initiëren.
  • Beschikt over leidinggevende ervaring.
  • Beschikt over aantoonbare ervaring met strategisch HR-beleid, liefst op het gebied van sturing op de kwaliteit en kwantiteit van het personeelsbestand in een situatie waarin enerzijds sterke sectorale veranderingen en anderzijds sterke arbeidsmarkt problematiek aan de orde zijn.
  • Staat ruimschoots ‘boven de stof’ op het gebied van theoretische en praktische kennis van ontwikkelingen op het vakgebied, beschikt over inzicht in rechtspositionele regelingen en procedures, werking van de CAO regelingen, personeelsinstrumenten en bepalingen met betrekking tot het werkveld en daaraan verbonden procedures en relevante wetgeving. Heeft kennis van en inzicht in de specifieke problematiek in de sector of is in staat zich deze in korte tijd eigen te maken.
  • Beschikt over uitmuntende adviesvaardigheden.
  • Heeft een relevante opleidingsachtergrond op minimaal HBO+ niveau.

Meer

Een zelfstandige functie in een organisatie in verandering en met ambitie. De organisatie wil vooruit en hecht veel belang aan tevredenheid van haar cliënten. Onze medewerkers zijn hierbij de sleutel en heel belangrijk. De gegeven dat we de combinatie van beleid en uitvoering in één hand leggen maakt de functie tot een boeiende uitdaging. Wij zoeken iemand die de ruimte pakt voor eigen inbreng, initiatief en out of the box denken, als dat leidt tot betere ondersteuning en meer tevreden medewerkers.

Wij bieden een salaris dat passend is bij het functieniveau.

Reageren

Ben je klaar voor deze uitdagende vacature Strategisch HR functionaris en Hoofd P&O? Wil je ervoor zorgen dat de SHDH de belangrijke stap voorwaarts kan zetten als het gaat om HR aangelegenheden? Solliciteer dan voor 6 mei via onze website www.shdh.nl
Wil je meer informatie over de vacature? Neem contact op via het secretariaat, 023-5149516, met Gabriele Kasten, directeur bedrijfsvoering, of via e-mail gabriele.kasten@shdh.nl

Geïnteresseerd in deze vacature?

Reageer direct Bewaar deze vacature