Directeur/Bestuurder

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Bestuurder
Branche
Overige
Aanstelling
Vaste aanstelling
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Senior
Dienstverband
Niet nader bepaald

Voor Swazoom zoekt K+V een Directeur/Bestuurder


Organisatie |

Swazoom


Swazoom zet zich in voor gelijke kansen voor kinderen en jongeren in Amsterdam Zuidoost. Dit wordt gedaan vanuit de voorscholen en door kinder- en jongerenwerk. Swazoom heeft locaties binnen scholen, buurthuizen, in de wijk en beschikt over eigen locaties. Er wordt samengewerkt met onderwijs, gezondheids- en zorginstellingen, culturele instellingen en andere samenwerkingspartners.

Vanaf 2018 wordt voorschoolse educatie geboden op meer dan 30 locaties in Amsterdam Zuidoost, vaak in de basisschool. Op veel locaties zijn vanaf 2018 extra opvangmogelijkheden gecreëerd, naast de voorschool, zoals flexibele opvang en buitenschoolse opvang (BSO).

Het doel dat de organisatie zichzelf gesteld heeft is dat elk kind en elke jongere optimaal kan opgroeien in een veilige, stimulerende omgeving. Swazoom zet zich in voor kansengelijkheid en stimuleert dat eenieder, met oog voor diversiteit, volwaardig mee kan doen in de Nederlandse samenleving. Samen met jeugd en jongeren, de ouders/opvoeders, bewoners, onderwijs, zorg, bedrijfsleven en overheid, vergroot Swazoom het perspectief op alle leefgebieden: thuis, de (voor)school, de wijk, (toeleiding naar) werk en vrije tijd. Swazoom is een begrip in Amsterdam Zuidoost, veel bewoners kennen Swazoom uit eigen ervaringen.

Er werken ongeveer 200 medewerkers bij Swazoom. Er wordt vanuit een klein hoofdkantoor, samengewerkt met 30 basisscholen en in 4 buurthuizen.

Bekijk voor (veel) meer informatie vooral de website!

Functie | Directeur / Bestuurder 

De (eenhoofdige) directeur/bestuurder van Swazoom is eindverantwoordelijk voor de gehele organisatie, d.w.z. voor de voorschoolse educatie en andere vormen van kinderopvang en Welzijn. De activiteiten zijn ondergebracht in aparte stichtingen en vallen onder één label waarbij er sprake is van een personele unie in bestuur en Raad van Toezicht.

Swazoom is noch een gemiddelde kinderopvangorganisatie noch een reguliere welzijnsorganisatie. Swazoom zet zich in voor gelijke kansen voor kinderen en jongeren in Amsterdam Zuidoost, vanuit kinderopvang en kinder- en jongerenwerk. Het doel is primair het creëren van een kansrijke start in het leven voor de jeugd van Zuidoost, samen met het stadsdeel, met de ouders, met de scholen en alle betrokkenen in de keten. Om dit te realiseren is de uitstekend functionerende en samenwerkende kinderopvangorganisatie en kinder- en jongerenwerk een conditio sine qua non.

De afgelopen periode van transitie en harmonisatie (van gratis voorscholen naar betaalde kinderopvang), herinrichting en herpositionering van de organisatie, vorming van de nieuwe organisatie per 1/1/2018, is geen gemakkelijke periode geweest. Als nieuwe directeur/bestuurder ligt er een forse en mooie uitdaging om door te borduren op het ingezette uitstekende werk van de vertrekkende bestuurder. Denk aan politieke uitdagingen, strategische keuzes, de samenwerking in de keten, met Zuidoost en de centrale gemeente, de borging van subsidies, organisatie inrichting en verrichtingen, de samenwerking binnen de onderwijsketen etc. Maar ook gaat het om domeinen als bedrijfsvoering, financiën, commercie, kwaliteit, communicatie, marketing, pedagogiek etc.

Profiel 

Om dit alles te realiseren heb je als bestuurder een warm kloppend hart nodig voor de inwoners en vooral de jeugd van Zuidoost én een koel en goed functionerend stel hersens om de organisatie bedrijfsmatig/financieel gezond te houden.

Je overziet het totaal en bent in staat vanuit een heldere visie strategische keuzes te formuleren en realiseren. Hierbij ben je gericht op samenwerking, intern en extern. Bevlogen leiderschap en degelijke bedrijfsvoering gaan hand in hand. Deze misschien zeldzame combinatie is voor jou een natuurlijke werk- en levenshouding.

De werelden van Zuidoost, Kinderopvang, Jeugd en Jongerenwerk/welzijn, onderwijs, commercie en pedagogiek komen binnen Swazoom bij elkaar. Om deze functie succesvol in te vullen en voor Swazoom en de jeugd van Zuidoost een duurzame toekomst te realiseren, is het van belang dat je een goede kijk hebt op en ervaring binnen onderdelen van de wereld van Swazoom. Omdat het een complexe niet ééndimensionale opdracht en omgeving is, is het moeilijk om vooraf definitief te zeggen welke ervaring noodzakelijk is en welke gewenst. Toch is de wereld van kinderopvang een eigen wereld met veel verandering en dynamiek, concurrentie en uitdagingen. Het zou om die reden mooi zijn wanneer kandidaten in elk geval ervaring meebrengen in deze wereld.

Aanbod 

Een uitdagende en cruciale positie in een maatschappelijke dynamische organisatie met veel impact. Voor de arbeidsvoorwaarden wordt de Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Raden van Bestuur voor organisaties voor Kinderopvang gehanteerd. Deze is opgesteld door de bdKO (beroepsvereniging directeuren kinderopvang).

Procedure 

Het wervingstraject zal bestaan uit een drietal onderdelen, waarbij je verschillende mensen uit de organisatie zult ontmoeten.

  • “Speed” op vrijdag 15 maart: waarin je langs drie tafels kennis maakt met de diverse aandachtsgebieden van de functie en de vertegenwoordiging uit de organisatie (inclusief uiteraard RvT, MT en OR).
  • “Slow” op woensdag 20 maart: waarin ruimte is voor meer aandacht en diepgang.
  • “Show” op donderdag 21 maart: waarin je laat zien en ervaren wie je bent en hoe je jouw werk uitvoert.

Na elke ronde maken we een keuze in kandidaten die verder gaan.

Geïnteresseerd 

Ben je geïnteresseerd in deze functie? We verzoeken je uiterlijk 7 maart te reageren door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Sjef van Zwieteren contactinformatie of Frank Wolff contactinformatie die deze opdracht begeleiden.

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen