Lid Raad van Toezicht, profiel Financiën & Vastgoed

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Lid Raad van Toezicht
Branche
Instelling/tehuis
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
Niveau
HBO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Niet nader bepaald

Inleiding

SDW levert specialistische begeleiding en behandeling aan mensen met een ondersteuningsvraag, met name aan mensen met een verstandelijke beperking. De vrijwilligers en professionals van SDW ondersteunen de ca. 1750 cliënten op het gebied van wonen, werken, leren en vrijetijdsbesteding. Dit gebeurt vanuit bijna 40 locaties in westelijk Noord-Brabant (in de gemeenten Roosendaal, Bergen op Zoom, Steenbergen, Halderberge, Woensdrecht, Rucphen, Tholen, Zundert, Etten-Leur en Moerdijk). Cliënten voeren bij SDW zelf de regie over hun eigen leven. Van oorsprong werkt SDW nabij de leefomgeving van cliënten/in de wijk. Haar specialistische begeleiding en behandeling sluit aan bij de mogelijkheden van cliënten, hun sociale netwerk en reguliere voorzieningen (zo licht mogelijk en zwaar waar nodig, passend). SDW is een netwerkorganisatie, die intensief samen werkt met verschillende (keten)partners. SDW staat voor kwaliteitszorg -zelfverantwoordelijk, professioneel en ondernemend- en is ISO 9001 gecertificeerd. Als organisatie kenmerkt zij zich door haar openheid, informele sfeer en betrouwbaarheid.

Voor meer informatie en kerncijfers over de organisatie: www.sdw.nl.

Huidige situatie

SDW wordt geleid door een eenhoofdige Raad van Bestuur, bijgestaan door een Managementteam bestaande uit drie Sectormanagers, de Manager Business Control en de Bestuurssecretaris. SDW staat midden in een samenleving waarin alle mensen, met of zonder een ondersteuningsvraag, zo zelfstandig mogelijk meedoen. De mens staat centraal en voert de regie over zijn eigen leven. SDW zet zich in voor 3G: een Goed Leven van de cliënt, Goed Werk van de medewerker en een Gezonde Organisatie. Het draait binnen SDW om de relatie tussen de professional en de cliënt. De medewerkers sluiten aan bij wat de cliënt wèl kan en werken vraaggericht aan de doorontwikkeling van zijn mogelijkheden. Cliënten en medewerkers zijn tevreden en financiers en partners geven aan in SDW een betrouwbare partner te zien. De komende jaren ziet SDW op verschillende gebieden kansen en uitdagingen; in 2020 loopt het meerjarenbeleid ‘SDW daagt uit!’ af en zal nieuw meerjarenbeleid worden vastgesteld.

SDW daagt uit!

In 2019 kunnen we stellen dat er sprake is van een sterke basis van waaruit verder gebouwd kan worden. De beschreven waardestrategie is vertaald in het meerjarenbeleid 2017-2020 ‘SDW daagt uit!’ met de volgende 10 ambities naar 2020:

Goed Leven

1. Jij   doet mee!
2. Jij kunt rekenen op mijn professionaliteit
3. Samen maken we de zorg veiliger
4. Ik werk samen met mensen en organisaties die voor jou belangrijk zijn

Goed Werk

5. Ik werk zelfstandig en resultaatgericht
6. Ik leer en ontwikkel
7. Ik ben flexibel en fit

Gezonde Organisatie

8. Samen maken we de zorg beter
9. Samen vertellen we “ons verhaal”
10. Onze organisatie is toekomstbestendig

SDW werkt sinds 2015 aan de ontwikkeling van meer zelfverantwoordelijke teams (met programma DOEN). In het besturingsmodel dat in het voorjaar 2018 is vastgesteld, staat verbinding, ontmoeten, samenwerken en zelfverantwoordelijkheid centraal. Het werken in zelfverantwoordelijke teams wordt consequent doorgezet, ook op middenkaderniveau en in het managementteam.

Karakteristiek van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van SDW is verantwoordelijk voor het toezicht op de eenhoofdige Raad van Bestuur van SDW.  De raad houdt op maatschappelijk verantwoorde wijze toezicht op de besturing van de organisatie en is klankbord en werkgever van de bestuurder.
De Raad van Toezicht van SDW bestaat uit vijf leden onder wie de voorzitter. Een goed functionerende raad, met een prettige en collegiale onderlinge sfeer. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden tezamen beschikken over de vereiste kennis en kunde om de doelen van strategie en beleid, de resultaten en prestaties op de hierboven genoemde 3G (Goed Leven, Goed Werk, Gezonde Organisatie) te kunnen beoordelen. De leden zetten gezamenlijk hun ervaring en deskundigheid in om de taken van de Raad van Toezicht goed te kunnen uitvoeren. De leden van de Raad van Toezicht fungeren vanuit hun eigen deskundigheid, kennis en ervaring als klankbord voor de bestuurder. De Governancecode Zorg is leidend voor de Raad van Toezicht.

Gelet op de maximale zittingstermijn van de leden van de Raad van Toezicht, ontstaat op korte termijn de vacature voor lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied financiën & vastgoed. Hierin is zorgfinanciering weliswaar van belang, maar ligt het accent vooral op vastgoed. Beleid inzake vastgoed is vastgelegd in een strategisch vastgoedplan. Dit beleid zal de komende jaren verder geëffectueerd moeten worden. De Raad van Toezicht van SDW nodigt ook jonge kandidaten uit die niet eerder toezichthoudende ervaring hebben opgedaan.

Het profiel

De kandidaat:

 • is werkzaam in een relevante functie op het gebied van financiën en vastgoed;
 • heeft affiniteit met de zorg en met de doelstelling en zorgfunctie van SDW;
 • is bij voorkeur woonachtig in, dan wel bekend met het verzorgingsgebied van SDW;
 • is integer, bezit verantwoordelijkheidsgevoel en hanteert een onafhankelijke opstelling;
 • heeft goede contactuele vaardigheden en kan uitstekend samenwerken in teamverband;
 • is in staat collega’s in de raad uit te dagen en aan te zetten tot discussie;
 • beschikt over een heldere visie op het werkveld en op maatschappelijke ontwikkelingen.

Functie-eisen

De kandidaat:

 • heeft een academisch werk- en denkniveau;
 • heeft kennis van financiën in brede zin en in het bijzonder op het gebied van vastgoed;
 • heeft ruime ervaring in een relevante financiële functie in of buiten de zorgsector;
 • begrijpt het stelsel van zorgfinanciering op hoofdlijnen;
 • heeft voldoende beschikbaarheid voor een professionele uitvoering van de rol van toezichthouder;
 • is op het moment van benoeming actief in een reguliere functie op passend niveau en beschikt over een relevant netwerk;
 • heeft mogelijk toezichthoudende ervaring, maar dit is geen vereiste.

Competenties

De kandidaat:

 • is gezaghebbend, wekt vertrouwen;
 • heeft lef, is creatief en expressief;
 • is organisatie- en omgevingssensitief, heeft empathisch vermogen;
 • kan overstijgend denken;
 • is maatschappelijk betrokken;
 • heeft overtuigingskracht;
 • heeft een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen.

Conclusie

Voor de nieuwe toezichthouder is, in het licht van het bovenstaande, van belang dat hij of zij met name het financiële aandachtsgebied binnen de Raad van Toezicht behartigt, met het accent op vastgoed. Gevraagd wordt iemand die op basis van opgedane kennis en ervaring, duidelijke standpunten kan innemen inzake financiële aangelegenheden. Iemand bovendien die in samenspraak met de overige leden van de Raad van Toezicht tot een eensluidend oordeel komt.

Honorering

De honorering voor de werkzaamheden zal worden vastgesteld conform de richtlijnen van de NVTZ.

Procedure

De Raad van Toezicht van SDW laat zich in deze procedure bijstaan door Corsten & Corsten. Wij vragen u uitsluitend te reageren indien u zich in belangrijke mate herkent in de gestelde eisen in deze profielschets. Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met Michiel Corsten. U kunt hem telefonisch en via email bereiken:

Michiel Corsten: 071 – 524 9219 | michiel@corstencorsten.nl.

Uw reactie ontvangen wij graag uiterlijk op uiterlijk op vrijdag 19 april. De eerste selectiegesprekken bij Corsten & Corsten staan gepland op woensdag 24 april en donderdag 25 april. De eerste selectiegesprekken bij SDW vinden plaats op woensdag 8 mei.

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen