Projectleider value-based healthcare en PROMs | 36 uur p/w | Nieuwegein

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Overige beroepen management
Branche
Ziekenhuis
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Fulltime

In samenwerking met Santeon is in 2016 een programma gestart om value-based healthcare te implementeren in de zeven Santeon ziekenhuizen. Voor uitbereiding van dit programma binnen het St. Antonius Ziekenhuis en voor implementatie van PROMs zoeken wij per 1 september 2019 een projectleider.

Informatie

Vanaf begin 2016 is een programma gestart vanuit Santeon met als doel om uitkomstindicatoren en andere kwaliteitsinformatie te gebruiken als startpunt van een verbetercyclus. Binnen het St. Antonius Ziekenhuis zijn voor elf aandoeningen structurele multidisciplinaire kwaliteitsoverleggen gestart tussen verschillende professionals in de zorg: artsen, ondersteunende diensten, verpleegkundigen, kwaliteitsmedewerkers, management, etc. Deze aandoeningen zijn: borstkanker, longkanker, darmkanker, prostaatkanker, heupartrose, IBD, coronairlijden, nierschade, cva, geboortezorg, en reuma. Uniek aan dit project is dat resultaten en verbeterinitiatieven ook tussen de zeven Santeon ziekenhuizen worden gedeeld en besproken.

Deze functie is opgebouwd uit twee onderdelen: projectleider VBHC (40% van de tijdsbesteding) en projectleider PROMs (60% van de tijdsbesteding).

Projectleider VBHC

Midden 2019 starten wij met twee nieuwe aandoeningen (diabetes en heupfractuur). De begeleiding van deze 13 multidisciplinaire kwaliteitsoverleggen doe je samen met de 2 andere projectleiders. Deze begeleiding houdt in dat je multidisciplinaire team ondersteunt in het ontwikkelen van een structurele kwaliteitscyclus. Onderling verdelen jullie de taken die hier uit voortvloeien. In deze cyclus wordt gekeken naar de datarapportages en wordt gezocht naar verbeteringen van de zorgverlening.
Je monitort de voortgang van deze verbeterinitiatieven en zo nodig ondersteun je bij het op gang brengen van deze acties. Je werkt nauw samen met een medisch specialist en met de betrokken data-analist. Samen zijn jullie actief bij de inbedding van VBHC in de dagelijkse praktijk. Naast deze Santeon trajecten ben je ook betrokken bij andere interne trajecten en lever je een actieve bijdrage in de verdere ontwikkeling van VBHC in ons ziekenhuis.

Projectleider PROMs

Voor alle VBHC-projecten in het ziekenhuis geldt dat het inzichtelijk maken van kwaliteit van leven van patiënten een belangrijk onderdeel is. Dit wordt gedaan met Patient Reported Outcome Measures (PROMs); vragenlijsten die door patiënten zelf worden ingevuld. Het hele proces rondom het gebruik van PROMs heeft in deze fase van ontwikkeling van het VBHC-programma extra aandacht nodig. Denk hierbij aan het versturen van de vragenlijsten, realiseren van hoge response percentages, inbouwen van PROMs in het ziekenhuis EPD, begeleiding van de wijze van visualiseren van de resultaten, bespreken van de resultaten met patiënten, etc. Als projectleider zal jij een spilfunctie vervullen tussen zorgprofessionals en verschillende ondersteunende eenheden in het ziekenhuis om dit succesvol te maken.

Functie-eisen

Je beschikt over een academisch denk- en werkniveau. Je hebt relevante ervaring met werken in de zorg. Je bent communicatief sterk, je bent in staat om een goede inhoudelijke sparringpartner te zijn voor artsen. Je hebt ervaring met project- en verandermanagement en hebt ervaring met het werken met multidisciplinaire teams. Je hebt affiniteit met data/kwaliteitsinformatie. Mensen ondersteunen in het veranderen van hun routinematige werkzaamheden vind je leuk om te doen. De term continue verbeteren past bij jouw manier van werken. Je werkt nauwkeurig en zelfstandig, maar kan ook goed functioneren in een team.

Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO-Ziekenhuizen. Salariëring vindt plaats volgens FWG 60 of 65. Niveau van inschaling is afhankelijk van ervaring. Wij bieden, naast een uitdagende werkomgeving, goede secundaire arbeidsvoorwaarden, flexibele arbeidstijden, individuele loopbaanbegeleiding en opleidingsmogelijkheden.

Contactinformatie

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Paul van der Nat, programmamanager VBHC via contactinformatie of Jos Kroon, projectleider value based healthcare via tel. contactinformatie .

Solliciteren

Je kunt direct solliciteren, tot 1 juli 2019,via de sollicitatiebutton
De eerste gesprekken zullen naar verwachting plaatsvinden in de week van 8 juli.

Santeon

Het St. Antonius Ziekenhuis is onderdeel van Santeon, een samenwerkingsverband tussen zeven topklinische ziekenhuizen. Santeon is de Nederlandse ziekenhuisketen waarbinnen zeven topklinische ziekenhuizen open samenwerken met als doel de medische zorg te verbeteren door continue vernieuwing. De zeven ziekenhuizen samen bieden zo'n 13% van de Nederlandse ziekenhuiszorg.

Value-based healthcare

St. Antonius is één van de koplopers in Nederland in de implementatie van value-based healthcare (VBHC). VBHC is organisatie van de zorg gericht op verhogen van waarde voor patiënten, waarbij 'waarde' gedefinieerd is als uitkomsten van zorgverlening ten opzichte van de kosten van zorgverlening.
Het St. Antonius is initiatiefnemer van diverse programma's gericht op het ontwikkelen, meten, inzichtelijk maken en verbeteren van uitkomstindicatoren, zoals Meetbaar Beter (nu onderdeel van de Nederlandse Hart Registratie), VBHC Santeon en trajecten in samenwerking met internationale partners. Daarnaast werken we aan diverse interne projecten rondom specifieke aandoeningen. Wat begonnen is als losstaande trajecten wordt nu steeds meer ingebed als vast onderdeel in de organisatie.

Het value-based healthcare team

Je komt te werken binnen het value-based healthcare team van het ziekenhuis in nauwe afstemming met de zorgeenheden. Het VBHC-team is een afdeling in het ziekenhuis en onderdeel van de eenheid Kwaliteit, Veiligheid & Verantwoording. Het VBHC-team bestaat uit projectleiders, data-analisten en onderzoekers aangestuurd door een afdelingshoofd en programmamanager.

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen