Locatiemanager

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Vestigingsmanager
Branche
Verpleeghuis
Aanstelling
Vaste aanstelling
Plaatsingsdatum
Niveau
HBO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Parttime

~~Samen maken we De Hoven, samen maken we Groningen

~~De Hoven vindt dat de mensen die bij ons wonen of revalideren moeten kunnen doorgaan met het leven, op de wijze die past bij hun levensfase. Ook als mensen heel kwetsbaar worden, is het belangrijk dat zij hun eigen gewoontes kunnen blijven houden. Dat zij er toe blijven doen en met hun familie en vrienden kunnen blijven omgaan zoals ze dat gewend waren. Het welbevinden van ouderen staat daarom centraal in onze zorg. We nodigen familie, vrienden en kennissen uit om mee te doen in het dagelijks leven. Maar ook de gemeenschap willen we meer betrekken bij de locaties. Ouderen, familie, dorpsgenoten, vrijwilligers en professionals zijn van betekenis voor elkaar. Samen maken we kwaliteit van leven.

Wij vragen op korte termijn een

~~Locatiemanager
 Alegunda Ilberi 32 uur per week

~~Woonzorgcentrum Alegunda Ilberi
In Alegunda Ilberi wordt grotendeels verpleeghuiszorg geboden voor bewoners met dementie. Zij hebben allemaal een eigen appartement met de sfeer van thuis, wat zorgt voor een gevoel van veiligheid. Op de begane grond zijn appartementen voor ouderen die zelfstandig wonen, maar die wel een beroep willen doen op zorg en andere dienstverlening. Naast de in totaal 83 tweekamer appartementen zijn er gezellige huiskamers. Zelfredzaamheid stimuleren is een belangrijke waarde binnen Alegunda Ilberi. In overleg met de bewoner spreken we af wat hij of zij zelfstandig kan en doet en waarbij hulp nodig is. Het welbevinden staat hierbij centraal. De aanwezigheid en betrokkenheid van familie vinden we belangrijk om – samen met hen – de wensen en verlangens goed in beeld te brengen.
Er is een nauwe betrokkenheid en samenwerking met de familie, vrijwilligers, dorpsgenoten, verenigingen en ondernemers.

“Ons Stee” is een woonvorm van begeleid wonen van zes mannen met een verstandelijke beperking in de leeftijd tussen de dertig en de veertig jaar. Zij wonen naast Alegunda Ilberi en hebben allen een eigen appartement. Het is een initiatief van een aantal ouders die hun kinderen binnen een beschermde woonomgeving kleinschalig willen laten wonen. Aan Alegunda Ilberi is gevraagd om de zorg in samenwerking met de ouders te organiseren.

De functie
Als locatiemanager draag je integraal zorg voor de kwaliteit van de zorg en dienstverlening en ben je verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering. Je geeft binnen de locatie leiding aan het hoofd zorg en het hoofd algemene dienst. Je ontvangt leiding van de directeur Wonen, Welzijn en Zorg. Je geeft op een coachende wijze leiding en faciliteert medewerkers bij het realiseren van een cultuur waarin het welbevinden van de bewoner centraal staat en medewerkers zich verder kunnen ontwikkelen, regie ervaren, verantwoordelijkheid dragen en waarin sprake is van een veilig leer- en werkklimaat. Je werkt in verbinding met collega’s van het managementteam en ondersteunende diensten. Je hebt nauw contact met de cliëntenraad en stimuleert verdere ontwikkeling van hun inbreng.
Ook buiten De Hoven zoek je verbinding om de locatie te verstevigen in de wijkfuncties die zij vervult. De zorg wordt geboden in een regio waar naast vergrijzing sprake is van ontgroening en krimp van de bevolking, waar het behoud van voorzieningen onder druk staat en waar ook de effecten van de aardbevingen zichtbaar zijn. Daarom wordt breder samengewerkt met partijen in de regio, om in gezamenlijkheid te bouwen aan de toekomstbestendigheid van het zorgaanbod voor de kwetsbare bewoners in dit gebied.

Je profiel
Wij zoeken een gedreven manager, bij voorkeur met een zorgachtergrond en recente ervaring in de VVT-sector, die vanuit visie en drive meebouwt aan de ontwikkelingen. Het welbevinden van de bewoners staat voor jou op nummer één. Wij kunnen rekenen op een efficiënte bedrijfsvoering waarbij de basis op orde is.
Je beschikt over een gerichte hbo opleiding en een aanvullende opleiding op bedrijfskundig gebied. Je bent een leider die de kwaliteit van zorg weet te borgen en vorm weet te geven aan verdere ontwikkeling van de locatie, met nadrukkelijke betrokkenheid van de bewoners, medewerkers en vrijwilligers.
Je hebt een stevige persoonlijkheid en een constructieve manier van samenwerken. Je motiveert, je bent innovatief, voert systematisch verbeteringen door en leidt en ondersteunt het proces op een manier die de samenwerking in de teams versterkt en de eigen regie stimuleert. Je hebt visie op de zorg van de toekomst. Je bent zichtbaar, open en toegankelijk. Je toont betrokkenheid bij de inhoud van de zorg en werkt vanuit aandacht en vertrouwen. Je bent creatief en denkt buiten kaders. Je hebt kennis van en gevoel voor de problematiek die speelt in de regio. Je bent verbindend naar partners en bent in staat het locatiebelang te overstijgen.

Wat wij bieden
De Hoven is geworteld in het Noord Groninger land. Ons hart en de kracht ligt bij de ondersteuning van ouderen en hun naasten in een kwetsbare levensfase. Wij bieden je een baan in een dynamische werkomgeving met ruimte voor ambities en ontwikkeling. Afhankelijk van werkervaring en opleiding vindt inschaling plaats in functiegroep 65 conform CAO VVT.

Meer info en solliciteren
Ben je geïnteresseerd in deze functie? Kijk op www.dehoven.nl voor algemene informatie over de organisatie. De eerste gespreksronde vindt plaats op 21 februari 2019 in de middag.
Wanneer je vragen hebt over bovengenoemde functie kun je contact opnemen met Elke Brunink - P&O adviseur via 06 contactinformatie .

Het overleggen van een VOG maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen