Bedrijfskundig clustermanager Acuut, intensief en overig

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Clustermanager
Branche
Ziekenhuis
Aanstelling
Vaste aanstelling
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Fulltime

Organisatie

Gezondheid is voor ieder mens één van de belangrijkste elementen voor een gelukkig leven. Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) draagt bij aan de gezondheid van mensen in de vorm van preventie, diagnostiek, behandeling en verpleging. ZGT werkt aan continue verbetering en innovatie van zorg en biedt zijn deskundige en gastvrije medewerkers een stimulerende werkomgeving waar professionaliteit, samenwerking, opleiding en wetenschappelijk onderzoek centraal staan. ZGT is gecertificeerd als Top Employer Cure & Care Nederland 2018. Jaarlijks ontvangt ZGT ongeveer 190.000 patiënten. Iedere patiënt verdient de beste zorg. Daarvoor zetten 220 medisch specialisten, 3.000 medewerkers en vele vrijwilligers zich dagelijks vol passie in.

ZGT is één ziekenhuis met twee locaties. U vindt het, NIAZ-geaccrediteerde, ziekenhuis in Almelo en Hengelo. Beide locaties hebben een duidelijk, zich van elkaar onderscheidend profiel. In ZGT-locatie Almelo is de hoog risicovol, laagvolume en acute zorg geconcentreerd. Locatie Hengelo is ingericht op de laagrisicovol en planbare zorg, waarbij de ambitie is uitgesproken dat deze locatie zich door ontwikkelt tot een servicegericht gezondheidscentrum voor interdisciplinaire diagnostiek, dagbehandeling en short stay. Deze transformatie is een belangrijk speerpunt voor het komende jaar en past bij het bieden van de juiste zorg op de juiste plek aan de Twentse patiënt.

Voor meer informatie over ZGT zie: www.zgt.nl.

Functie

De Bedrijfskundig clustermanager Acuut, intensief en overig geeft, in collegiale samenwerking met de Medisch clustermanager leiding aan dit cluster en ontwikkelt strategisch en tactisch (zorg)beleid leidend tot optimale kwaliteit van zorg. U hanteert een coachende stijl van leidinggeven en treedt op als sparringpartner voor uw unithoofden.  Daarnaast is de Bedrijfskundig clustermanager medeverantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen van ZGT, in nauwe samenwerking met het clustermanagement van de overige drie clusters en managers van de stafafdelingen. Treedt op als sparringpartner en strategisch adviseur van de Raad van Bestuur. Rapporteert tot nu toe aan het lid Raad van Bestuur (Wolter Odding). Bij de indiensttreding van de nieuwe voorzitter Raad van Bestuur (Hilde Dijstelbloem) in juli zal opnieuw naar de portefeuilleverdeling worden gekeken. 

De Bedrijfskundig clustermanager Acuut, intensief en overig stuurt 5 unithoofden aan die ofwel een of meer poliklinieken ofwel een of meer klinische afdelingen van ongeveer 10 tot 80 medewerkers aansturen. Indirect is de Bedrijfskundig clustermanager verantwoordelijk voor ongeveer 300 medewerkers (ruim 230 fte).

Binnen het cluster vallen momenteel de volgende specialismen:

 • Spoed Eisende Hulp (SEH)
 • Acute Opvang Afdeling (AOA)
 • Intensive Care (IC)
 • Dermatologie
 • Oogheelkunde
 • Allergologie

Het is mogelijk dat hier nog een beperkt aantal specialismen aan worden toegevoegd.

Uitdaging

De wereld is in beweging, mensen veranderen en de zorg verandert. De overheid reageert daarop met veranderende volume- en kwaliteitseisen. De ontwikkeling van de zorg maakt dat aandoeningen steeds sneller en beter kunnen worden opgespoord en behandeld. Maar ook dat er steeds meer ingewikkelde of weinig voorkomende aandoeningen tegengekomen worden. Die aandoeningen vragen om een zeer specialistische behandeling. ZGT staat momenteel voor grote uitdagingen: onderweg naar een financieel gezonde, toekomstgerichte en slagvaardige organisatie waarbij de patiënt kan blijven rekenen op waardegerichte en doelmatige zorg.

Het ziekenhuis is in 2017 gestart met het herstelplan ‘Toekomstgericht en financieel gezond ZGT’. Hiermee wordt ingezet op eerlijke prijzen voor de zorg, kostenreductie, een slagvaardige organisatie en waardegedreven zorg. Inmiddels zijn hier belangrijke stappen in gezet en is in 2018 weer een klein positief resultaat gerealiseerd. Toch is er nog veel werk te verzetten:

 • Financiële gezondmaking blijft de komende tijd topprioriteit, zonder dat daarbij de kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid van de zorg wordt aangetast.
 • Waardegedreven zorg vormt het perspectief van waaruit ZGT handelt. Hiertoe is een ketenbreed programma opgezet.
 • ZGT scherpt de profielen voor haar beide locaties verder aan. Voor de zomer van 2019 vindt hierover besluitvorming plaats, waarna implementatie volgt.

Dit betekent dat er een tijd van verandering gaande is waarbij technologische innovaties, digitalisering en robotisering geadopteerd en geïmplementeerd worden. Een periode die de zorg en het ziekenhuis drastisch zal veranderen. Waarin een collectieve verantwoordelijkheid ligt bij de medewerkers van het ziekenhuis en een belangrijke bijdrage wordt gevraagd van de nieuwe Bedrijfskundig clustermanager. Hierbij speelt de nieuwe besturingsfilosofie een belangrijke rol. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden lager binnen de organisatie belegd, met als doel de betrokkenheid en bewegingsvrijheid van medewerkers te vergroten en tegelijkertijd ruimte te creëren op bestuurlijk niveau. Kortom een mooi moment om te starten voor een leidinggevende met visie en veranderingsvermogen, die ruimte geeft en ondersteuning biedt waar nodig!

Profiel

Functie-eisen

 • Beschikt over een afgeronde academische opleiding in bedrijfskundige/economische richting.
 • Ervaring in verandermanagement is een pré.
 • Ervaren leidinggevende binnen de (ziekenhuis)zorg.
 • Ervaring in het samenwerken met hoogopgeleide professionals.

Persoonlijkheidskenmerken

 • Een stevige persoonlijkheid met visie.
 • Sterk op zowel inhoud en structuur als proces en relatie.
 • Proactief gericht op samenwerking.
 • Neemt eigenaarschap.
 • Veranderingsvermogen en realisatiekracht.
 • Weet medewerkers in hun kracht te zetten en te verbinden.
 • Gericht op het creëren van een cultuur waarin ZGT’ers zich blijvend ontwikkelen, met een open mind de veranderingen in de zorg tegemoet treden en elkaar aanspreken als dat de kwaliteit van zorg en de veiligheid van de patiënt ten goede komt.
 • Gevoel voor interne verhoudingen en voor bestuurlijke dynamiek in een complexe context.

Inzet en vergoeding

Het betreft een positie voor 40 uur per week met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Ingeschaald in FWG 80 cao Ziekenhuizen (minimaal € 5.850,- en maximaal € 9.074,- bruto per maand op basis van 36 uur per week). Voor benoeming dient een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te worden overlegd.

Selectietraject

Boer & Croon is verantwoordelijk voor de werving en voorselectie. Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt vervolgens kandidaten voor aan ZGT. Daar vindt de verdere selectie plaats. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. Hieronder de beoogde planning in weken met als doelstelling afronding van de procedure in juni.

Week 17-18  Benaderen kandidaten en responstermijn (tot 5 mei)
Week 19-20  Gesprekken bij Boer & Croon
Week 21  Vervolggesprekken bij ZGT (23 mei)

Reactie

Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag uiterlijk 5 mei uw cv en motivatiebrief. Uw motivatiebrief kunt u richten aan mevrouw A. van Aanholt. Voor vragen kunt u contact opnemen met Anoesjka van Aanholt (via contactinformatie .

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen