Lid Raad van Bestuur

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Lid raad van bestuur
Branche
Ziekenhuis
Aanstelling
Vaste aanstelling
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Senior
Dienstverband
Fulltime

Voor Meander Medisch Centrum is SLIM partner in search op zoek naar een lid Raad van Bestuur. Bekijk het volledige profiel op slimsearch.nl/v49

De organisatie

Meander Medisch Centrum (Meander) is een topklinisch ziekenhuis waar ruim drieduizend professionele medewerkers, tweehonderd medisch specialisten en vrijwilligers werken. Meander levert zorg aan ruim 320.000 inwoners van Amersfoort, Baarn, Barneveld, Bunschoten, Leusden en Nijkerk. Het ziekenhuis wordt gekenmerkt door de hoge kwaliteit van zorg.

De strategische pijlers van Meander zijn in 2018  geformuleerd in de Koers Meander 2020: we bieden waardevolle medisch specialistische zorg, we zorgen voor een fijn werkklimaat voor de beste teams, we innoveren, we zijn een aantrekkelijke partner en we zijn financieel gezond.

Meander zal in de toekomst haar zorg nog slimmer moeten inrichten met, waar mogelijk, zorg buiten de muren van het ziekenhuis. Kern van de strategie is dat Meander iedere patiëntgroep passende zorg biedt die aansluit bij ieders specifieke zorgvraag, behoeftes en mogelijkheden. De komende jaren zet Meander daarom in op zes medische speerpunten: Spoedzorg, Oncologie, Focuskliniekzorg, Kwetsbare Ouderen, Zorg voor chronische patiënten en STZ Topklinisch.

Het besturingsmodel van Meander gaat uit van drie besturingsniveaus: Raad van Bestuur, het Medisch Specialistisch Bedrijf en centrummanagement & teammanagement. Verantwoordelijkheden worden laag in de organisatie belegd.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bestaat uit twee personen. Elk lid stuurt rechtstreeks een deel van het management(team) van de organisatieonderdelen aan. In verband met het vertrek van het lid Raad van Bestuur zoekt Meander naar een nieuw lid van de Raad van Bestuur. Het nieuw aan te trekken lid zal zich bij aanvang richten op het aandachtsgebied Kwaliteit en Veiligheid.

Profiel

De nieuwe bestuurder is een energieke, representatieve, toegankelijke persoon met een duidelijke visie op de (toekomstige) rol en positie van Meander binnen een complex en veranderend speelveld.

Zij/hij is een resultaatgerichte, of beter op excelleren gerichte, vernieuwende denker met aantoonbare bestuurlijke vaardigheden.

Verantwoordelijkheidsgebieden

De portefeuille van het nieuwe lid Raad van Bestuur betreft onder meer de volgende onderwerpen:

  • Het implementeren van de nieuwe strategie;
  • Het borgen en uitbouwen van het ingezette beleid, gericht op verhogen van kwaliteit en veiligheid van de geleverde zorg- en dienstverlening waarin de patiënt centraal staat en de verankering hiervan binnen het ziekenhuis inclusief de medische staf;
  • Het verhogen van de slagvaardigheid in c.q. het verbeteren van de implementatie van beleid, zorg- en zorg logistieke processen (effectiviteit en efficiëntie);
  • Het borgen van een goed opleidings- en onderzoeksbeleid in lijn met de ambitie van het Meander MC en het lidmaatschap van de STZ;
  • Het onderhouden van contacten (het zijn van eerste aanspreekpunt) met Inspectie Gezondheidszorg, patiëntenverenigingen, cliëntenraad en andere relevante instanties vanuit portefeuille;
  • Het op strategisch niveau invulling geven aan medezeggenschap en patiënten participatie;
  • Het bevorderen van verpleegkundig leiderschap en het inspelen op vernieuwingen in het verpleegkundige beroep;
  • Het (verder) ontwikkelen van de organisatie brede kwaliteitsbeheersing (uitkomstenmetingen, certificering, accreditatie, klachtenbehandeling, VIM-meldingen, bejegening en informatieverstrekking).

Meer informatie

Download hier de volledige profielschets

Solliciteren

De procedure wordt begeleid door Xandra Slim- Koorstra van SLIM partner in search. Voor informatie of overleg zijn wij graag beschikbaar. Telefoonnummers: SLIM partner in search 020 – 894 91 54, Xandra Slim-Koorstra 06 – 520 03 898

Uw CV en motivatiebrief zien wij graag vóór 26 mei 2019 tegemoet via info@slimsearch.nl

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen

Gerelateerde vacatures