Hoofd Zorgcontrol

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Financieel manager
Branche
Overige
Aanstelling
Vaste aanstelling
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Fulltime

Voor meer informatie en het uitgebreide functieprofiel zie: https://klausschmitt.nl/vacature/hoofd-zorgcontrol/

Hoofd Zorgcontrol

St. Anna Zorggroep

De St. Anna Zorggroep te Geldrop bestaat uit het St. Anna Ziekenhuis, Ananz (Geldrop/Heeze) met vier woonzorgcentra voor verpleging en verzorging en medisch sportgezondheidscentrum TopSupport (Eindhoven), het centrum voor Sport en Bewegen. Tussen het St. Anna Ziekenhuis, TopSupport en Ananz wordt intensief samengewerkt en kennis gedeeld. De lijnen zijn kort en de overgang tussen de verschillende vormen van zorg verloopt zo soepel mogelijk. De kracht ligt in de combinatie van kleinschalige brede basiszorg (cure) en verpleeg- en woonzorg (care). Hierbij wordt tevens veel aandacht besteed aan preventie en nazorg. Alle medewerkers herkennen zich in de kernwaarden ‘professioneel en persoonlijk’ en ‘vindingrijk en verbindend’.

In het 320 bedden tellende St. Anna Ziekenhuis in Geldrop verlenen ongeveer 1.200 medewerkers, inclusief ruim 100 specialisten, een breed aanbod van gastvrije zorg. Binnen Ananz zorgen ruim 400 medewerkers met specifieke geriatrische kennis en expertise en ongeveer 300 vertrouwde en betrokken vrijwilligers voor een hoog serviceniveau in een verpleeghuis en drie verzorgingstehuizen in Geldrop en Heeze. In het medisch sportgezondheidscentrum TopSupport in Eindhoven wordt er alles aan gedaan om ziekten, blessures en ander leed te voorkomen of om te buigen naar prestaties om trots op te zijn.

De St. Anna Zorggroep werkt sinds lange tijd samen met diverse partners in de zorgketens. Het doel is optimaal vorm te geven aan intensieve samenwerking, zodat ook in de toekomst een compleet en samenhangend pakket medisch specialistische zorg aan de inwoners van het verzorgingsgebied kan worden geboden.

Meerjarenbeleidsplan St. Anna Zorggroep 2019-2022

De St. Anna Zorggroep heeft vier speerpunten gekozen:

 • Zorg voor ouderen
 • Chronische zorg
 • Planbare zorg (electief snijdend)
 • Sport en Bewegen

Organisatiestructuur

De St. Anna Zorggroep kent drie organisatieniveaus:

1. Strategisch niveau: raad van bestuur samen met bestuur medische staf.

2. Tactisch niveau: clusters, diensten en stafafdelingen.

3. Operationeel niveau: afdelingen.

Op ieder organisatieniveau is sprake van duaal en integraal management. Het duale management is voor het betreffende organisatieonderdeel verantwoordelijk voor de inhoud en de realisatie van het beleid, de inzet van de benodigde middelen en de sturing op resultaten binnen het afgesproken budget. De toepassing van duaal en integraal management stimuleert de samenwerking tussen de verschillende disciplines, zoals de medische, verpleegkundige en verzorgende professionals.

Financiële resultaten

In 2018 bedroeg de totale omzet ca. € 174 miljoen. Het boekjaar is afgesloten met een positief financieel resultaat van ruim € 3 miljoen. Het weerstandsvermogen is ruim 32%. De St. Anna Zorggroep verwacht de komende jaren, zoals voorheen, positieve resultaten te boeken. Meer informatie, waaronder het jaarverslag en het meerjarenbeleidsplan, is te vinden op www.st-anna-zorggroep.nl


Profiel Hoofd Zorgcontrol

De St. Anna Zorggroep zoekt een Hoofd Zorgcontrol. U beschikt over organisatietalent, u bent ambitieus en sterk gedreven om actief bij te dragen aan de verdere financiële ontwikkeling en aan de cultuur van continu verbeteren van de St. Anna Zorggroep. Op grond van uw ontwikkelpotentieel en drive bestaat de mogelijkheid om door te groeien naar een zwaarder functieniveau met een bredere verantwoordelijkheid.

U rapporteert direct aan het Hoofd Finance & Control. U geeft leiding aan 8 medewerkers die verdeeld zijn over de teams DBC-control en ICD-10 registratie.

Als leidinggevende geeft u het voorbeeld voor een open en prettige werksfeer. U werkt constructief samen met het management van de interne clusters en hebt regelmatige contacten met de zorgverleners en overige stakeholders binnen en buiten de organisatie.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorgcontrol, de gemaakte afspraken in het jaarplan en het bijbehorende budget.
 • Leidinggeven aan Finance & Control brede projecten, in afstemming met het Hoofd Finance & Control.
 • Verbeteren van de managementinformatie, zowel wat betreft kwaliteit maar ook wat betreft de tijdige beschikbaarheid, en verder professionaliseren van de control functie. Tevens verzorgen van DBC-trainingen in het ziekenhuis.
 • Begeleiden van het team DBC-control bij de transformatie van administratieve taken naar een meeromvattend takenpakket op control gebied. 
 • Op proactieve wijze volgen van ontwikkelingen in de zorgmarkt, ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving, zorgfinanciering en bekostigingssystemen, vertalen van deze ontwikkelingen naar het beleid van de St. Anna Zorggroep en samen met het team zorgdragen voor de implementatie ervan. 
 • Zorgdragen voor het efficiënt inrichten en beheren van de applicaties van de zorgadministratie. 
 • Bijdragen aan het inrichten van horizontaal toezicht, meer in het bijzonder het compliant registreren en factureren.
 • Bijdragen aan de vertaling van de meerjarenafspraken met zorgverzekeraars naar de dagelijkse praktijk, samen met de medische staf en het management.
 • In nauw overleg met het Hoofd Finance & Control oppakken van projecten in de volle breedte van de organisatie en bedrijfsvoering.
 • Inzetten van uw coachende en leidinggevende kwaliteiten en de medewerkers uitdagen, inspireren en motiveren om zich verder te ontwikkelen, met de focus op het gezamenlijk realiseren van doelen.

Functie-eisen

 • Academische opleiding op financieel-economische terrein (accountancy, bedrijfseconomie, controlling).
 • Vakinhoudelijk expert, beschikt over een stevige financiële achtergrond.
 • Analytisch conceptueel niveau, bedrijfskundig sterk.
 • Meer dan 4 jaar relevante werkervaring in de ziekenhuis financiering en zorgcontrol.
 • Goed ontwikkelde leidinggevende kwaliteiten, heeft aantoonbare resultaten geboekt met teamontwikkeling.
 • Ervaring met projectmanagement alsmede ervaring met het sturing geven aan complexe veranderingstrajecten.
 • Kennis van kwaliteitssystemen en van relevante ontwikkelingen in de ICT, governance en auditing.
 • Open en transparante stijl van communiceren.
 • Kan mensen motiveren en het beste in henzelf naar boven halen.

Kerncompetenties en hiermee samenhangende persoonskenmerken

 • Sterke persoonlijkheid, doorzetter, alert, overtuigend.
 • Gericht op samenwerking, echte teamspeler, sociaal vaardig.
 • Uitstekend in staat om samen te werken met medisch professionals.
 • Organisatiesensitief, oog voor wat mensen beweegt, goed inzicht in wat er speelt en wat nodig is in de organisatie.
 • Prettig in de omgang en beschikt over humor en relativeringszin.

Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie.

(Recruiter)

Klaus Schmitt & Partners - Werving en selectie in de zorg. Sinds haar start in 1994 heeft Klaus Schmitt & Partners zich ontwikkeld tot... Lees meer

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen