Lid Raad van Bestuur

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Lid raad van bestuur
Branche
Onbekend
Aanstelling
Vaste aanstelling
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Senior
Dienstverband
Fulltime

Voor Lentis en FPC Dr. S. van Mesdag is SLIM partner in search op zoek naar een Lid Raad van Bestuur. Download de uitgebreidere profielschets op slimsearch.nl/v48

De organisatie

De bestuurstichting Lentis (Lentis) vormt het bestuur van Lentis Maatschappelijke Onderneming (Lentis MO) en Stichting Dignis.  Het bestuur van Lentis is ook het bestuur van Stichting FPC Dr. S. van Mesdag (Mesdag).

Lentis is een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg, forensische gezondheidszorg en ouderenzorg in de provincies Groningen, Drenthe en Friesland. In dit grote gebied wordt door Lentis behandeling, verpleging, begeleiding, verblijf, persoonlijke verzorging en huishoudelijke verzorging georganiseerd. De organisatie heeft een breed scala aan zorgvormen en bestaat uit de Stichting Dignis (ouderenzorg) en stichting Lentis MO onderverdeeld in de zorggroepen Forint (forensische zorg), Volwassenpsychiatrie en Jonx (kinderen en jongeren).

Er wordt zorg geleverd aan ruim 25.000 mensen in de GGZ en meer dan 1.200 in de ouderenzorg bij Dignis. Dit wordt gedaan door ongeveer 4.000 medewerkers en circa 1000 vrijwilligers. De omzet is 250 miljoen. Er wordt kleinschalige zorg geleverd en tegelijkertijd wordt er gebruik gemaakt van de schaalgrootte. De organisatie verricht diverse belangrijke taken voor patiënten, cliënten, familie en naasten, omwonenden, overheden, verwijzers en financiers. Kortom, een organisatie midden in de samenleving met een enorme maatschappelijke relevantie.

De kernactiviteiten van de Mesdag zijn het behandelen en beveiligen van forensische patiënten. Daarnaast leidt de Mesdag op en voert het wetenschappelijk onderzoek uit. De Mesdag is een particuliere justitiële instelling met plaats voor ongeveer 260 patiënten. Er werken 500 medewerkers bij de Mesdag. De Mesdag heeft een omzet van 44 miljoen.

De toekomst van de organisatie

Lentis staat voor een belangrijke uitdaging. Met het programma ‘Zorg Dichtbij’ zijn de eerste stappen voor een koerswijziging in de geestelijke gezondheidszorg gezet. Deze koerswijziging sluit aan bij ontwikkelingen in de samenleving waarbij de cliënt meer in de regie is. Het programma beoogt een structurele verandering van Lentis waarin de organisatie beter in staat is in te spelen op de vraag van de cliënt. Een organisatie die gericht is op het versterken van het netwerk van de cliënt in de eigen woonomgeving en in het versterken van het professionele netwerk in de omgeving van de organisatie. Client en professional in the lead, in de regio en binnen een financieel budget.
De kennis die nodig is voor het leveren van zorg blijft Lentis ontwikkelen. Ontwikkelde kennis en kunde moeten beter beschikbaar worden ook buiten het eigen domein en buiten de organisatie. Wetenschappelijk onderzoek en opleiding binnen Lentis zullen een afgeleide worden van de nieuw ingezette koers waarbij de zorg dichtbij de cliënt is georganiseerd.
Het komend jaar zal de visie van Lentis verder gestalte krijgen. Startend vanuit het eerste project in Oldambt zal de visie op een organische wijze steeds concreter kunnen worden verwoord.

Bovengenoemde ontwikkelingen en veranderingen vragen veel van de verschillende professionals. De professional weer in de the lead, in samenwerking met andere professionals van binnen en ook buiten de organisatie. Deze nieuwe manier van werken vraagt een cultuuromslag binnen de organisatie.

Voor het programma ‘Zorg Dichtbij’ is een plan geschreven met vijf belangrijke routes: regionaal netwerk, professional in the lead, ondersteuning, financieel gezond en effectieve besturing.
Alle input hiervoor wordt vanuit de organisatie geleverd.
Op geleide van de besturing van de organisatie zullen de diverse vormen van medezeggenschap (cliënten, familie, medewerkers) in de nieuwe organisatie een plaats krijgen.
Voor het in gang zetten van dit programma is een programmadirecteur aangesteld.  

Profiel lid raad van bestuur

Het nieuwe lid raad van bestuur is een gedreven mens met moderne denkbeelden als het gaat om het leveren van passende zorg en heeft oog voor maatschappelijke ontwikkelingen en verhoudingen.  Iemand die kan staan voor zijn/haar organisatie in een voortdurend veranderende wereld waar de inhoud van zorg voorop staat en overal in terug komt.

Tevens kan hij/zij vanuit de rust en de reflectie de ingezette strategische koers vasthouden en mede verder ontwikkelen. Hij/zij beleeft plezier aan het leiden van een organisatie en heeft compassie met alle kernactiviteiten. Daarnaast heeft hij/zij brede autoriteit en gezag als het om de inhoud van zorg gaat en weet hij/zij een inspirerend klimaat te scheppen waarin de professional een belangrijke plaats heeft. Hij/zij zoekt de verbinding naar alle professionals door de hele organisatie heen en schept randvoorwaarden waaronder alle professionals kunnen groeien en eigenaarschap wordt gestimuleerd. Hij/zij realiseert met behoud van de relatie en spreekt mensen aan op resultaat en gedrag.

Een zichtbare bestuurder, die gaat voor zichtbare resultaten, die de nieuwe koers omarmt en samen met de directies en professionals deze nieuwe koers gaat borgen. Het nieuwe lid benadrukt de integratie en zoekt de samenwerking en de verbinding, zowel binnen de organisatie als ook daarbuiten in de keten of netwerken en creëert daarmee win-win situaties. Hij/zij ziet de meerwaarde van georganiseerde medezeggenschap welke aan de voorkant gedeeld wordt.
Dit alles doet hij/zij in nauwe samenwerking met en complementair aan de collega-bestuurder.

Als persoon heeft zij/hij zich bewezen door creativiteit, landelijke activiteiten en/of organisatieveranderingen.

Verantwoordelijkheidsgebieden

 • Geeft samen met collega-bestuurder richting en sturing aan Lentis, Dignis en de Mesdag;
 • Eindverantwoordelijk voor alle zorginhoudelijke aspecten, zoals kwaliteit en veiligheid alsmede de organisatie van de ingezette koers;
 • Eindverantwoordelijk voor rendabele zorg in het licht van een duurzaam financieel gezond beleid;
 • Vervolg geven aan de ingezette inhoudelijke koers (programma ‘Zorg dichtbij’) en zorgdragen voor het verder initiëren en implementeren van zorginhoudelijk beleid, opleiding en onderzoek in relatie tot de nieuw ingezette koers;
 • Vooruitlopen en meebewegen met ontwikkelingen binnen de zorgtechnologie en innovaties;
 • Aanspreekpunt voor de inhoudelijke aspecten van de zorg, voor de leden van het directieteam en de inhoudelijke professionals;
 • Aanspreekpunt voor de gezondheidsinspectie, de eerstelijnszorg en andere zorgaanbieders;
 • Aanspreekpunt voor de ondernemingsraad en primair aanspreekpunt voor de centrale cliëntenraad en de familieraad;
 • Sparringpartner voor opleiders, Geneesheer-directeur en kwaliteitsmedewerkers;
 • Versterken van de reeds bestaande samenwerkingsverbanden en het tot stand brengen van nieuwe kansrijke allianties, die de ingezette koers en kwaliteit van zorg ten goede komen;
 • Verder professionaliseren van het directieteam en fungeren als sparringpartner voor de directies;
 • Vanuit bestuurlijk perspectief deelnemen aan contractonderhandelingen met gemeenten, de zorgverzekeraars, Justitie en het Zorgkantoor.

De functie-eisen

 • Bestuurlijke ambitie en stevige ervaring hebben opgedaan als leidinggevende op directieniveau in grote complexe zorgorganisatie met professionals;
 • Ambitie om landelijk toonaangevende rol te spelen door de maatschappelijke inhoudelijke vraag naar een ander soort zorg te koppelen aan een efficiënte bedrijfsvoering;
 • Inhoudelijk professional die beschikt over een heldere visie op positieve gezondheid en praktijkervaring;
 • Ervaring met en kennis van wetenschappelijk onderzoek;
 • Ervaring en affiniteit met innovatie vanuit cliëntperspectief;
 • Ervaring met veranderingsprocessen voor professionals in een zorgomgeving;
 • In staat te schakelen tussen strategisch organisatiebelang en het cliëntbelang en een brug te vormen tussen strategisch beleid en uitvoering daarvan op de werkvloer;
 • Ervaring met netwerken en het onderhouden van contacten en deze uitbouwen met relevante stakeholders, zoals gemeenten en zorgverzekeraars;
 • Kunnen scheppen van een inspirerend klimaat waarin innovatie en efficiëntie centraal staan;
 • Ziet meerwaarde in een georganiseerde COR, CCR en Familieraad;
 • Politieke en bestuurlijke sensitiviteit met gevoel voor verhoudingen en soepel en onafhankelijk hierin kunnen bewegen;
 • Verbindt zich aan de organisatie voor geruime tijd.

Solliciteren en contact

Wanneer u geïnteresseerd bent in de betreffende functie ontvangt SLIM partner in search graag voor 2 april uw motivatiebrief en curriculum vitae. U kunt dit mailen naar info@slimsearch.nl

Voor informatie of overleg zijn wij graag beschikbaar. Telefoonnummers: SLIM partner in search contactinformatie , Xandra Koorstra contactinformatie

Download hier de volledige profielschets

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen