Lid Raad van Toezicht ORO, portefeuille zorg

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Lid Raad van Toezicht
Branche
Stichting
Aanstelling
Tijdelijk dienstverband
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Niet nader bepaald

Lid Raad van Toezicht ORO, portefeuille zorg
Helmond / Deurne

Als lid van de Raad van Toezicht houd je samen met de andere leden integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen ORO. Je toetst of de activiteiten bijdragen aan de vastgestelde missie en strategie en je bent sparringpartner en klankbord voor de Raad van Bestuur. Het betreft een positie als lid van de Raad van Toezicht met de portefeuille zorg.

Wat kan jij betekenen als Raad van Toezicht?

 • ORO maakt kwetsbare mensen gelukkig en jij draagt hier als lid van de Raad van Toezicht aan bij! Goed bestuur en goed toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor het realiseren van onze missie.  We bieden zorg en begeleiding aan mensen met een verstandelijke beperking en kinderen met een ontwikkelingsachterstand en kijken hierbij naar de bijdrage die wij kunnen leveren aan het levensgeluk van zowel cliënten als hun vertegenwoordigers.
 • Als lid van de Raad van Toezicht vervul jij jouw functie in overeenstemming met de Governancecode van de brancheorganisaties Zorg. Deze code is een instrument om de governance zo in te richten dat die bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, aan het realiseren van de maatschappelijke doelstelling en daarmee aan het maatschappelijke vertrouwen. Samen met de andere leden van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur zorg je ervoor dat de Governancecode wordt nageleefd.
 • De Raad van Toezicht vraagt om een beschikbaarheid voor deelname aan (commissie-) vergaderingen, netwerkactiviteiten en werkbezoeken. Als lid voor de Raad van Toezicht met de portefeuille zorg neem je deel aan de commissies KVR (kwaliteit, veiligheid en risico) en HR.
 • De Raad van Toezicht ziet onder meer toe op:
  - de strategie en de daaraan verbonden risico’s
  - de financiële verslaglegging
  - de kwaliteit en veiligheid van zorg
 • Naast de toezichthoudende taken vervult de Raad van Toezicht ook de werkgeversrol voor de raad van Bestuur.

ORO Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit zes onafhankelijke leden met verschillende achtergronden en kwaliteiten. Goede governance van onze dienstverlenende organisatie vraagt om professioneel bestuur en toezicht; Een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht die samen met betrokkenheid en aandacht voor onze visie tijdig anticiperen op relevante ontwikkelingen op het gebied van Efficiëntie, Excellentie en Exploratie.

Welke talenten neem je mee?

 • Je hebt algemene bestuurlijke kwaliteiten
 • Je bent maatschappelijk actief en beschikt over een relevant netwerk. Je hebt zowel inzicht in de ontwikkelingen van je eigen vakgebied als in die van de gezondheidszorg
 • Strategisch denken gaat je goed af en je bent in staat om het beleid van ORO en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen
 • Je hebt een onafhankelijke opstelling en vanuit deze positie weet jij met overtuiging te adviseren en als klankbord dienen
 • Je hebt een positieve en kritische blik (ten opzichte van de overige leden van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur)
 • Je bent integer, betrokken en hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel
 • Samenwerken doe je van nature en daarbij weet jij een goede balans te vinden tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand
 • Je hebt affiniteit met de doelgroep ‘kwetsbare mensen’

Rekening houdend met de aanwezige en de benodigde kennis en expertise van de Raad van Toezicht hebben wij een positie vacant voor een toezichthouder met de expertise op het gebied van zorg.

Specifiek profiel lid Raad van Toezicht - portefeuille ‘Zorg’

 • Ervaren toezichthouder met zorginhoudelijke expertise
 • Ruime ervaring op het gebied van kwaliteit, veiligheid en risicomanagement
 • De voorkeur gaat uit naar iemand die zich met name herkent in de volgende persoonlijkheidstypen van het Insights Discovery wiel: hervormer , motivator en inspirator (vastberaden, doelgericht, bewaakt de voortgang, enthousiasme, kansen zien, positief denken, overtuiging, creatief en gezamenlijkheid)

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen